a

Capitalizing on the Unique Qualities

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

a

Pytania dotyczące konstrukcji szkieletowej

Zalety konstrukcji szkieletowych

Zdrowy dom – drewno jako surowiec naturalny, posiadający zdolność do samoregulacji wilgotności, stwarza niepowtarzalny, trudny do uzyskania w innych technologiach, mikroklimat wnętrza budynku. W krajach gdzie budownictwo z drewna jest szeroko rozpowszechnione, statystyczny mieszkaniec tych domów żyje kilkanaście lat dłużej.

Krótki czas budowy – budowa domu składanego na placu budowy trwa około trzech miesięcy, przywożonego na plac budowy w pełnej prefabrykacji – kilka dni,

Mały ciężar domu – lekka konstrukcja domu drewnianego do minimum ogranicza wielkość fundamentów, dzięki czemu ich koszt jest niższy, a także mniej kosztuje transport materiałów na budowę i na samej budowie,

„Sucha” technologia budowa – konstrukcji domu ogranicza się do montażu drewnianych elementów, łączonych na gwoździe i metalowe łączniki, w związku z czym, nie potrzebne są przerwy technologiczne, co w poważnym stopniu skraca czas budowy;

Możliwość budowania domów nawet w zimie – poza fundamentami dom drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych, jak betonowanie czy murowanie, dzięki czemu budowa domu drewnianego może odbywać się w okresie zimowym,

Łatwość przebudowy i modernizacji – konstrukcja domów drewnianych zezwala na łatwe przebudowy, rozbudowy czy modernizacje np. w zakresie przestawiania ścianek, czy naprawę lub wymianę instalacji,

Mała grubość ścian zewnętrznych – ściany wypełnione izolacją cieplną, pozwalają do minimum ograniczyć grubość ścian zewnętrznych dzięki czemu domy drewniane przy takich samych wymiarach zewnętrznych mają powierzchnię użytkową większą o ok. 10%niż domy murowane.

Dobra ochrona cieplna domu – ściany zewnętrzne i dach na całej powierzchni wyłożone są folią paroizolacyjną i w pełnej grubości wypełnione izolacją cieplną co wpływa na wysoką izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych i zapewnia niskie koszty eksploatacyjne.

Wady konstrukcji szkieletowych

Mała bezwładność cieplna – dość szybko się wychładza, ale jednocześnie się nagrzewa,

Ograniczone rozpiętości stropów – drewniane belki stropowe w pewnym stopniu ograniczają wymiary pomieszczeń; dla większych rozpiętości należy stosować podciągi lub specjalne dźwigary stropowe,

Technologia mało rozpowszechniona drewno jako konstrukcyjny materiał budowlany, w mentalności Polaków nie cieszy się dużym powodzeniem, pomimo iż w wielu krajach świata domy z drewna, stanowią większość budownictwa jednorodzinnego,

Technologia wysublimowana wymaga wyjątkowo dużej dokładności i kultury technicznej, wymagająca bardzo dobrej znajomości wymagań techniczno-montażowych,

Brak wspólnego systemu wymiarowego różne wymiary materiałów budowlanych np. izolacji cieplnej, płyty drewnopochodnych, płyt gipsowych przy systemowym rozstawie słupków, belek stropowych i krokwi dachowych, powodują utrudnienia i wpływają na wzrost kosztów budowy.

Drewno a zmiany klimatyczna

Z pełna świadomością i przekonaniem namawiamy Państwa do wyboru drewna jako podstawowego materiału do budowy domu. Propagowanie szerokiego zastosowania drewna i promowanie jego nieograniczonych możliwości paradoksalnie nie stoi w sprzeczności z ochroną zasobów leśnych i dbałością o otaczające nas środowisko. Wydaje się to być niemożliwe a jednak… Drewno jest jedynym tak szeroko dostępnym i całkowicie odtwarzalnym przez przyrodę surowcem. Koszty „produkcji” drewna a następnie jego przetwarzanie na różne produkty, w porównaniu z innymi materiałami, są niskie a same procesy przemysłowe znacznie mniej zagrażają środowisku.

Drewno i produkty z drewna przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi gdyż:

– magazynują węgiel przez cały okres swojego życia (średnio drzewo absorbuje 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje 727kg tlenu);

– zastępują inne produkty, których produkcja charakteryzuje się wyższą emisją CO2;

– są świetnym substytutem paliw kopalnych, umożliwiając na koniec życia produktu odzyskanie zmagazynowanej energii w trakcie spalania

– wzrost zapotrzebowania na nie motywuje do odnawiania zasobów leśnych poprzez zalesianie, a to w konsekwencji przyczynia się do wychwytywania CO2 z atmosfery

Przemysł drzewny doskonale sobie zdaje sprawę, ż e jego przyszłość i rozwój są bezpośrednio powiązane z ochroną i zwiększaniem zasobów leśnych. Państwa europejskie, na bazie ustaw i przepisów, prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, dzięki której w Europie (dane bez Rosji) każdego roku obszar zalesiony powiększa się o 802,000 ha. W Polsce kwestie te regulowane są Ustawą o Lasach Państwowych. Średnio co roku wycinane jest od 60%do 80% (w zależności od kraju) przyrostu rocznego, tak więc w lasach przybywa ok. 250 mln m3 drewna.

Drewno a Budownictwo

Wybierając drewno jako materiał budowlany przyczyniamy się do polepszenia naszego środowiska i co ważne wykorzystujemy surowiec całkowicie odnawialny. Eksperci europejscy oszacowali, że każdy metr sześcienny drewna użyty zamiast innych materiałów zmniejsza średnio o 0,8 t ilość wyemitowanego CO2 do atmosfery.

Natomiast dom drewna zmniejsza emisję węgla o ok. 10 t.Tak więc jeśli w Europie ilość domów budowanych z drewna wzrosła by o 10%to spowodowało by to redukcje CO2 do atmosfery o 1,8 mln ton. Jeśli w dodatku do wykończenia domu również użyjemy produktów z drewna (okna, drzwi, podłogi)to tym bardziej przyczynimy się do redukcji gazów cieplarnianych. Każde 10 okien z drewna redukuje o 0,5 tony CO2 w atmosferze w przypadku okien z PCW i aż o 4 tony CO2 w przypadku zastąpienia okien aluminiowych!

W Europie udział budownictwa drewnianego w rynku stale rośnie. Budownictwo szkieletowe drewniane cieszy się coraz większą popularnością. Oceniając wpływ budynku na środowisko łatwo pominąć podstawowy koszt. Ile energii zostało wykorzystane do produkcji PCW, stali, aluminium czy betonu? Ile wyemitowano CO2 do atmosfery? Jaką ilość wody użyto, która następnie wymaga oczyszczenia? Jakie i ile wyemitowano związków toksycznych?

Ile energii potrzebne będzie do ogrzania budynku?

Efektywność termiczna domów szkieletowych drewnianych jest bardzo dobra a dla domów z pełnego drewna (z bali) jest jeszcze lepsza. Decydując się na dom drewniany przyczyniamy się do walki ze zmianami klimatycznymi, zapewniamy sobie lepszy komfort życia i do tego zmniejszamy koszty eksploatacyjne domu.

To nie tylko przemysł jest odpowiedzialny za degradację środowiska – my sami, dokonując wyboru materiału, mamy również na to wpływ. Podejmujmy decyzje świadomie i odpowiedzialnie.

Ognioodporność domów drewnianych

W powszechnie krążącej opinii domy z drewna posiadają bardzo mała odporność ogniową. Z góry jednak trzeba tę opinię zdecydowanie odrzucić.

Zasadniczym elementem zwiększającym odporność ogniową konstrukcji szkieletowej jest poszycie płytą gipsowo-kartonową. Gips w takiej płycie zawiera znaczną ilość wody związanej krystalicznie, jak równie wodę niezwiązaną, w zależności od wilgotności. Pod wpływem wzrastającej temperatury, zostaje odparowana woda niezwiązana, po czym następuje rozpad kryształów, uwolnienie i odparowanie wody krystalicznej. Wszystkie te procesy pochłaniają znaczne ilości ciepła, chroniąc wnętrze ściany bądź stropu przed gwałtownym wzrostem temperatury. Ochrona ta odbywa się kosztem płyty gipsowej, która traci wytrzymałość mechaniczną, kurczy się, pęka i w końcu odpada od szkieletu. Kurczenie się płyty jest znaczne, dochodzące do 10 % w przypadku płyty nie zamocowanej. W normalnym zastosowaniu, przy wystarczającej ilości gwoździ lub wkrętów mocujących do szkieletu, w płycie powstają liczne drobne pęknięcia, kompensujące kurczenie się i zapobiegają wczesnemu powstawaniu znacznych szczelin. Ważne jest więc przestrzeganie maksymalnych odległości pomiędzy wkrętami lub gwoździami. Istotna jest również ich penetracja w głąb drewnianych elementów szkieletu. Elementy te, w trakcie pożaru, ulegają zwęgleniu na znaczną głębokość zanim poszycie gipsowe całkowicie odpadnie. Badania kanadyjskie wykazały, że aby w pełni wykorzystać ochronę zapewnioną przez płytę gipsową, potrzebna jest penetracja 25 do 32 mm w głąb drewna. Ze względu na kurczenie się poszycia gipsowo-kartonowego, istotny jest również rozstaw między elementami szkieletu, zdecydowanie wyższa odporność ogniową uzyskuje się przy rozstawie 400 mm niż przy rozstawie 600 mm. Dwa rodzaje płyty używane są do poszycia przegród: zwykła i o podwyższonej odporności ogniowej, określana jako Typ X. Płyta ta zawiera dodatkowe składniki, głownie cięte włókno szklane, które zapewnia większą stabilność w podwyższonej temperaturze, większą wytrzymałość na styku z główką gwoździa lub wkrętu i wyższą odporność na pękanie. W przegrodach pionowych – ścianach – im grubsza jest płyta, tym większa jest odporność ogniowa. W przegrodach poziomych – stropach – zależność ta nie jest jednoznaczna, ze względu na ciężar i łatwość odpadania osłabionej pożarem płyty. Aby uzyskać zwiększoną odporność ogniową, należy zwiększyć gęstość elementów mocujących.

Wpływ izolacji cieplno-akustycznej

Wypełnienie szkieletu izolacją ma niejednoznaczny i dość zaskakujący wpływ na odporność ogniową. Wydawać by się mogło, że zwiększenie izolacyjności cieplnej przegrody powinno jednoznacznie zwiększyć jej odporność ogniową. Tymczasem okazuje się, że powstrzymanie strumienia ciepła przyspiesza wzrost temperatury warstwy bezpośrednio wystawionej na działanie pożaru. Jeżeli tą warstwą jest płyta gipsowo-kartonowa, to jej zniszczenie jest przyspieszone i wnętrze przegrody zostają odsłonięte wcześniej. Jeżeli izolacją jest wata szklana, to zostaje ona stopiona i przestaje grać jakakolwiek rolę (po uprzednim przyspieszeniu zniszczenia poszycia). Jeżeli jest to wełna bazaltowa, lub inna o podobnej temperaturze topnienia, to osłania ona wnętrze konstrukcji, nie chroniąc jednak „czołowych” powierzchni konstrukcji szkieletu. Tak więc izolacja może zmniejszyć lub zwiększyć odporność ogniową; dla zgrubnej oceny, można ten wpływ pominąć. Dokładne oceny możliwe są wyłącznie na podstawie badań danej konstrukcji.

Materiał szkieletu

W północno-amerykańskiej praktyce, materiały szkieletu ograniczone są do drewna grubości 38 mm, profili z galwanizowanej blachy stalowej i dwuteowych belek składanych z elementów drewnianych i drewnopochodnych. Drewno ma zdecydowaną przewagę w odniesieniu do ogniowej odporności elementów przenoszących obciążenie. Jakkolwiek ulega ono nadpaleniu i zwęgleniu, to utrzymuje ono zdolność do przenoszenia obciążeń dopóty, dopóki przekrój nie zostanie znacznie zredukowany. Nadpalenie i zwęglenie typowych elementów z drewna iglastego odbywa się w tempie 0,5 do 0,8 mm na minutę.

Poszycie drewnopochodne

W Ameryce Północnej stosuje się dwa rodzaje materiałów drewnopochodnych jako poszycie konstrukcji szkieletowych: sklejkę wodoodporną i płytę wiórową o ukierunkowanych włóknach (OSB). Oba te materiały wykazują podobną wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć w normalnym użytkowaniu, mimo że płyta wiórowa budzi swym wyglądem mniej zaufania. Płyta wiórowa zawiera znacznie więcej kleju niż sklejka wodoodporna, jak również wosk (dla odporności na wilgoć), co powoduje wydzielanie znacznych ilości dymu przy spalaniu. Jednakowoż, pod względem odporności ogniowej, materiały te nie różnią się w zauważalny sposób.

W ścianach płyty drewnopochodne instaluje się od strony zewnętrznej (pod siding), jak zewnętrzne ograniczenie dla izolacji. Instaluje się je również jako wzmocnienie (usztywnienie ścian obciążonych siłami ścinającymi). W tych przypadkach mogą te płyty być instalowane od wewnątrz i być kryte płytą gipsowo-kartonową.

W konstrukcjach stropowych stanowią one górną warstwę zespoloną z belkami podłogowymi gwoźdźmi lub wkrętami, coraz częściej z użyciem kleju.

Zespół stropowy, za wyjątkiem niewykończonych piwnic, jest poszyty od spodu płytą gipsowo-kartonową. W pożarze konstrukcja stropu, ograniczająca pomieszczenie od góry, jest znacznie bardzie narażona niż ta ograniczająca od dołu. Z tego względu odporność ogniową stropów wyznacza się przy ekspozycji od dołu. Oznacza to, że poszycie płytą gipsowo-kartonową jest i w tym przypadku pierwszą linią obrony przed ogniem. Grubość słupków drewnianych wynosi 38 mm, głębokość zaś nie jest oznaczona, gdyż nie ma ona istotnego wpływu na odporność ogniową. Obciążenie ścian nośnych odpowiada obciążeniu obliczeniowemu ścian o danej głębokości słupka.

Pytania dotyczące systemu H-Block

Na jak długi okres użytkowania przeznaczone są budynki w systemach H-BLOCK?

30-letnie próbki pianki poliuretanowej zostały poddana badaniom, których wyniki można znaleźć pod poniższym linkiem: PU

Wyniki pokazały, że pianka poliuretanowa nie tylko nie utraciła swoich właściwości w czasie, ale wręcz poprawiła swoje parametry izolacyjne.

Pierwsze budynki SIP zbudowane w latach 30-tych XX wieku są nadal używane, a więc „zegar wciąż tyka”. Testy laboratoryjne w USA wykazały trwałość paneli SIP na poziomie ok. 300 lat. Kluczem do długowieczności tego typu budynków jest ich prawidłowa instalacja (m.in. ochrona przed wilgocią) i eksploatacja (m.in. odpowiednia wymiana powietrza).

Czy budynki H-BLOCK „oddychają”?

Przede wszystkim nie ma takiego terminu jak “ODDYCHALNOŚĆ” budynku!

Niektórzy uczestnicy rynku twierdzą, że szczelne konstrukcje budowlane powodują niezdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń. Wzywają do używania „oddychających” elementów budowlanych oraz do stosowania “oddychających” produktów do izolacji cieplnej. Tylko oni zdołali połączyć izolację cieplną z ochroną przeciwwilgociową oraz odprowadzanie wilgoci i niebezpiecznych substancji przez wymianę powietrza.

Takie stwierdzenia są mylące i wiele zjawisk zostało połączonych w ramach pojęcia “oddychalność”. Fizyka budowli oraz standaryzacja nie stosują tego terminu, tylko oddzielają odpowiednie zjawiska:

  • Kondensacja pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych
  • Buforowanie wilgoci wewnątrz elementów budowlanych
  • Dyfuzja pary wodnej przez zewnętrzne elementy budowlane
  • Transport wilgoci przez masową wymianę powietrza i  kontrolowaną wentylację.

 

Badania pokazują, że wygodne i zdrowe budynki potrzebują odpowiedniego poziomu izolacji cieplnej i kontrolowanej masowej wymiany powietrza przez wentylację. Nie jest jednak istotne, czy stosowane produkty do izolacji cieplnej są dyfuzyjnie otwarte czy dyfuzyjnie szczelne.

Pianka poliuretanowa zapewnia doskonałe poziomy izolacyjności i odpowiada wymaganiom stawianym budynkom niskoenergetycznym. Za wentylację budynku odpowiada system wentylacji mechanicznej (zazwyczaj rekuperacja), a nie materiały izolacyjne/konstrukcyjne budynku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem PU

Czy budynek w systemach H-BLOCK nie zgnije?

Każdy dom, w którym nie będzie wykonanych izolacji zostanie zniszczony przez grzyby i pleśnie. Inne zniszczą dom murowany, a inne dom drewniany. Jeśli budynek H-BLOCK będzie wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną to żaden grzyb się nie pojawi. Dokładnie tak samo jak w domu murowanym – musi być sprawna instalacja wentylacyjna.

Kondensacja pary wodnej na zimnych powierzchniach wewnątrz budynku może stanowić podłoże do powstawania pleśni. Najlepiej można temu zapobiec poprzez odpowiednio skuteczną izolację termiczną budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie mostków termicznych, ponieważ mogą one powodować miejscową kondensację nawet w dobrze skądinąd zaizolowanym obiekcie. Budynki H-BLOCK charakteryzują się rozwiązaniami eliminującymi powstawanie mostków cieplnych (np. połączenia płyt H-Block za pomocą łączników LHB wypełnionych pianką poliuretanową zamiast słupów drewnianych).

Zamknięto-komórkowa pianka PUR stosowana w systemach H-BLOCK zapewnia dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka kondensacji w warstwie izolacji. Izolacje otwarto-komórkowe mogą wymagać stosowania dodatkowych membran. To samo dotyczy pozostałych powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych.

Poziom wilgotności w pomieszczeniach zmienia się w zależności od klimatu na zewnątrz i sytuacji wewnątrz pomieszczeń. Efekty buforowania wilgoci przez warstwy powierzchniowe na elementach budowlanych mogą przyczyniać się do utrzymywania względnie stabilnego poziomu wilgoci. Badania wykazały, że izolacja cieplna odgrywa tutaj marginalną rolę, ponieważ efekt buforowania jest zasadniczo ograniczony do warstwy wierzchniej, która ma bezpośredni kontakt z powietrzem wewnątrz pomieszczenia. W związku z tym, stosowanie izolacji otwartej na parę wodną lub „oddychającej” nie będzie stanowiło przewagi. Nadmiar wilgoci w powietrzu wewnętrznym musi zostać z usunięty przez kontrolowaną wentylację. Nawet w ekstremalnych warunkach, wymiana wilgoci w wyniku dyfuzji (“oddychalność”) poprzez obudowę zewnętrzną budynku może stanowić jedynie nieznaczną część całkowitej wymaganej wymiany powietrza

Czy budynek H-BLOCK szybko się wyziębia?o nie mają bezwładności cieplnej?

Ponieważ budynki H-BLOCK nie mają bezwładności cieplnej wyziębiają się nieco szybciej niż dom w technologii tradycyjnej. Jednak nie oznacza to, że temperatura spada w zawrotnym tempie. W ciągu 24 godzin temperatura spada o 2-3 stopnie przy mroźnej zimie. Budynki H-BLOCK są TERMODYNAMICZNE!

Czy budynki w systemach H-BLOCK są niezdrowe?

Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale poliuretan (jeden z podstawowych składowych płyt H-BLOCK) jest obecny wszędzie wokół nas: podeszwach butów, materacach, kierownicach, zderzakach, lodówkach, zbiornikach gorącej wody, sprzęcie medycznym, wyrobach tapicerskich, odzieży i wielu innych

Poliuretan jest bezpieczny i chemicznie obojętny. PUR nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny i nie ustalono dla niego żadnych limitów ekspozycji. Produkty izolacyjne z PUR charakteryzują się niezwykle małą emisją do powietrza we wnętrzach i z łatwością uzyskują najwyższą klasę w krajach, gdzie praktykuje się testowanie i klasyfikację bezpieczeństwa. Mała przepuszczalność PUR zapobiega kondensacji międzywęzłowej. PUR nie jest zagrożony rozwojem pleśni ani roztoczy kurzu domowego, dzięki czemu można uniknąć związanych z tym problemów zdrowotnych.

Stosowane przez nas płyty OSB 3 mają niską zawartość formaldehydu porównywalną z zawartością tej substancji w drewnie naturalnym, co zostało potwierdzone w niezależnych, zewnętrznych testach, a także oznakowaniem CE potwierdzającym zgodność z normą EN 13986. Klejenie części z nich odbywa się bez użycia formaldehydu.

Dodatkowo płyty nie są wystawione bezpośrednio na ekspozycję. Ukryte są pod powierzchnią płyt GK i często również wełny mineralnej, co tworzy barierę dla formaldehydów.

Na formaldehydy jesteśmy narażeni w dużo większym stopniu poprzez bezpośredni kontakt z naszymi meblami. Jest on również stosowany jako surowiec do produkcji wielu barwników, żywic syntetycznych, w garbarstwie, fotografice oraz jako środek dezynfekujący.

Mam projekt w technologii murowanej/drewnianej – czy nadal mogę go wykonać w systemie H-BLOCK

Oczywiście! W ramach usługi dostosowujemy niemal wszystkie projekty do naszej technologii i przygotowujemy projekt zamienny konstrukcji, który może być dołączony do projektu pierwotnego i innych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jeśli natomiast wydane jest już pozwolenie na budowę w technologii innej niż nasza – kierownik budowy może dokonać zmiany wpisem do dziennika budowy na podstawie przygotowanego przez nas projektu zamiennego konstrukcji. W świetle prawa budowlanego nie jest to zmiana istotna, a więc nie musi ona zostać zgłoszona w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę.

Czy budynki w systemach H-BLOCK są droższe od tradycyjnych?

Budynki w systemach H-BLOCK to budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię, więc ich koszt należy rozpatrywać w perspektywie lat, a nie miesięcy (czasu budowy).

Trwałość wyrobów izolacyjnych ma znaczący wpływ na cykl życia budynku uwzględniający koszty. Około 70% tych kosztów wiąże się z fazą eksploatacji budynku, przy czym lwią część kosztów pochłaniają ogrzewanie i chłodzenie. Jeżeli wyrób izolacyjny nie zachowuje z upływem czasu swych właściwości użytkowych i rośnie wymiana ciepła przez obudowę budynku, koszty energii mogą znacznie wzrosnąć.

Budynki H-BLOCK nie tylko charakteryzują się wysokim poziomem izolacji oraz szczelności powietrznej, ale także wykorzystują odnawialne źródła energii. Aby spełniały wymogi energooszczędnych, muszą być dodatkowo wyposażone m.in. w odpowiedniej jakości okna i system wentylacji. Ważną kwestią jest zatem osiągnięcie optymalnej równowagi pomiędzy oszczędnością energii a kosztami inwestycyjnymi.

Jeżeli już konieczne jest porównanie budynków H-BLOCK z innymi technologiami zawsze należy zwrócić uwagę na parametry, które sobą reprezentują. Innymi słowy dobrze jest „porównywać jabłka z jabłkami” a nie z arbuzem. Np. nie można porównywać kosztów stanu surowego budynku murowanego i budynku H-BLOCK, ponieważ różnica poziomów izolacji ścian na to nie pozwala (U pustaka ceramicznego o grubości 28 cm = 1,0 W/m2K  vs.  U płyty H-Block o grubości całkowitej 23 cm = 0,10 W/m2K – 10-krotna różnica!!!)

Okresy zwrotu kosztów budynków energooszczędnych H-BLOCK mogą być różne, ale przy aktualnych cenach energii nie powinny wynosić dłużej niż 10 lat. Ze wzrostem cen energii dodatkowe inwestycje zwrócą się w przyszłości jeszcze szybciej.

Czy to prawda, że budynki H-BLOCK są zimne, bo nie mają bezwładności cieplnej?

Brak bezwładności cieplnej jest jego ZALETĄ, a nie wadą.

Dzięki temu ogrzewa się tylko powietrze w budynku, a nie także jego ściany. Ułatwia to sterowanie temperatury wewnątrz budynku.

Budynki murowane nagrzewają się bardzo powoli. Te w systemach H-BLOCK nagrzeją się w ciągu 30-60 minut, zatem przez cały czas, kiedy nie ma nas w domu grzejniki mogą być wyłączone.

Jeśli temperatury nocą spadają niemal do zera stopni C a w ciągu dnia rosną o kilkanaście stopni, budynek H-BLOCK ogrzewa się  tylko wieczorem, zaś w murowanym aby uzyskać ten sam komfort piec pracuje zwykle przez całą dobę.

Jak wygląda odporność budynków na ogień?

Ogień potrzebuje tlenu

Zgodnie z zasadami fizyki ogień – aby istniał – musi mieć tlen. Domy w systemie H-Block są bardzo szczelne, zatem ogień nie będzie miał swojej tlenowej pożywki.

Drewno jest strugane

Drewno konstrukcyjne jest strugane, więc języki ewentualnego ognia „ślizgają się” po jego powierzchni, zatem trudniej o zapalenie. Co więcej, w pożarze duża drewniana belka, albo z litego drewna albo spreparowana z drewna, zachowuje się lepiej niż belka stalowa. Belka stalowa traci swoją wytrzymałość w temperaturze około 315 stopni Celsjusza, podczas gdy belka drewniana dalej spełnia swoją funkcję. Zwęglenie lub opalenie kilku milimetrów belki drewnianej zapewnia izolację przeciwko dalszemu uszkodzeniu.

Poliuretan za barierą z GK i wełny mineralnej

W większości przypadków izolacja jest stosowana za barierami w postaci płyt gipsowych, elewacji, pokrycia dachu i w przypadku pożaru jest jedynie drugorzędnym czynnikiem. Jej zachowanie w pożarze należy zawsze oceniać, traktując ją jako część całej konstrukcji. Chociaż izolacja PUR jest sklasyfikowana jako materiał palny, nie tli się, nie topi ani nie kapie przy ogrzaniu. W istocie może ona zwiększyć odporność budynku na rozprzestrzenianie się ognia.

Pali się głównie to co jest w środku

Ogień zwykle zaprószają mieszkańcy, więc pali się głównie to, co znajduje się w budynku (meble, firanki), chodzi więc o to, aby maksymalnie wydłużyć czas objęcia ogniem całego domu, a w szczególności jego konstrukcji.

Ubezpiecz się

Nie ma rzeczy niepalnych – wszystko jest kwestią czasu i temperatury, więc nie myśl, że polisa od zdarzeń losowych jest zbędnym wydatkiem.

Ile kosztuje dom ok 80-100 m2?

Dom parterowy czy piętrowy? Dach płaski/dwu/czterospadowy? Z garażem czy bez? Ogrzewanie gazowe/elektryczne/inne? Okna aluminiowe/drewniane/inne? Jaki standard cieplny i izolacja? itd.

Odpowiedź jest tylko jedna – TO ZALEŻY!

Wszystkich Klientów i ich projekty traktujemy bardzo indywidualnie. Każdy dom jest wyjątkowy i nasz profesjonalizm nie pozwala nam na podanie ceny uśrednionej. Zachęcamy więc do zgłaszania się do nas z konkretnym projektem, na którego podstawie dokonamy darmowej wyceny naszych systemów oraz podeślemy ofertę na jego realizację od jednej z naszych firm partnerskich z dokładną specyfikacją elementów, które znajdują się w wycenie.

Czy budynki w systemach H-BLOCK są akustyczne?

Lekka konstrukcja stropu w systemie H-Block rzeczywiście jest bardziej akustyczna niż stropu żelbetowego, ale nie oznacza to, że na parterze słychać wszystko, co dzieje się na piętrze. Jeśli na poddaszu bądź piętrze położymy suchy jastrych (odpowiednik wylewki) to przenoszenie dźwięków przez strop będzie porównywalne do budynków murowanych.

Akustyka ścian szczelnie wypełnionych pianką poliuretanową jest dodatkowo poprawiona dzięki 5 cm warstwie wełny mineralnej wypełniającej pustkę pomiędzy OSB a GK.

Badania wykazały, że ważony współczynnik redukcji dźwięku (Rw) panelu H-Block o grubości PUR 140 mm wynosi 31 dB. W przypadku obustronnego zastosowania podwójnych płyt OSB (12,5 mm oraz 9,5 mm) w ścianach działowych ważony współczynnik redukcji dźwięku (Rw) wynosi 58 dB.

Czy budynki w systemie H-Block skrzypią?

Dobrze zbudowane domy w systemie H-Block ani nie trzeszczą, ani nie skrzypią. Skrzypienie jest wynikiem ocierania się płyt OSB o siebie. Dlatego pomiędzy płytami należy zostawić dylatację czyli szczelinę o szerokości ok. 3 mm, aby płyty miały miejsce na pracę.

Jeśli nabiorą wilgoci z powietrza – będą miały miejsce na rozszerzenie się.

Jeśli dosuszą się podczas sezonu grzewczego – minimalna szczelina i tak nie będzie widoczna.

Co więcej – płyty H-Block montuje się za pomocą wysokiej jakości WKRĘTÓW, a nie gwoździ!

Czy w budynkach H-BLOCK można zastosować ogrzewanie gazowe?

Jako instalację grzewczą można zastosować każdy rodzaj ogrzewania – pytanie, który z nich będzie najbardziej ekonomiczny.

Czy w budynkach H-BLOCK można zamontować kominek?

Kominek można zbudować w budynku H-BLOCK zupełnie bezpiecznie – wymaga jedynie innego sposobu zabezpieczenia przed wysoką temperaturą.

Stare drewniane budynki też miały piece i to bez zamkniętego wkładu kominkowego. Nierzadko grzeją do dziś.

Czy budynki H-BLOCK są szkodliwe dla środowiska?

Produkcja poliuretanu opiera się głównie na zasobach kopalnych, jednak na izolację poliuretanową zużywa się mniej niż 0,04 % rocznego światowego zużycia ropy naftowej.

W okresie swej eksploatacji izolacja poliuretanowa oszczędza ponad 100 razy więcej energii niż zużyto na jej wytworzenie. Produkuje się ją bez stosowania gazów niszczących ozon, a po zakończeniu eksploatacji można ją w niektórych przypadkach poddać recyklingowi, albo wykorzystać w procesie odzyskiwania energii, jeszcze bardziej zmniejszając nasze zapotrzebowanie na energię z paliw kopalnych (udział odnawialnej zawartości w produktach izolacyjnych z poliuretanu może obecnie sięgać 20%).

  • Produkcja płyt Solcraft wymaga mniej energii oraz surowców, niż tradycyjne materiały budowlane. Oznacza to, że już w pierwszym etapie budowy następuje redukcja odpadów generowanych podczas produkcji.
  • Profesjonalne oprogramowanie komputerowe optymalizuje parametry zużycia płyt jeszcze na etapie projektowania budynku tak, by zapewnić jak najmniejszą ilość odpadów.
  • Niewielkie ciężar i grubość płyt Solcraft umożliwia redukcję liczby transportów, a tym samym ilości zużytego paliwa i emisji spalin.
  • W porównaniu z tradycyjnym budownictwem mamy do czynienia z mniejszym zużyciem prądu i wody na placu budowy
Czy po kopnięciu w ścianę budynku w systemie H-Block zostanie dziura?

Proponujemy nie kopać ścian, ale jeżeli jest to konieczne lub wynika z niekontrolowanego wybuchu nagłej złości radzimy zaopatrzyć się w gips… szpitalny.

Czy budynku w systemie H-Block nie zjedzą korniki?

Korniki – jak sama nazwa wskazuje – żyją pod korą. Drewno stosowane w budynkach H-BLOCK musi być suszone komorowo, co powoduje, że w procesie suszenia giną zalążki pleśni, grzybów, owadów. Co więcej, drewno jest strugane, a korniki nie „wgryzają się” w gładką powierzchnię. Mają za to dużo żywych drzew wokół budynku, w które dużo łatwiej jest się wgryźć.